image

Dt. Mustafa KARASU

Diş Hekimi

1991 yılında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte’sinden mezun oldum. Askerlik görevimi yaptıktan sonra 1993 yılında özel muayenehane açtım.2012 yılına kadar özel muayenehanede mesleğimi icra ettim.2012 yılında DENTAVİZYON Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini kurarak burada Hekim arkadaşlarımla birlikte çalışmaya başladım. Modern Diş Hekimliği’nin hemen bütün disiplinlerini uygulamakla beraber özellikle İmplantoloji ve estetik Diş Hekimliği konularındaki Ulusal ve Uluslararası eğitimlere katılarak bilgilerimizi güncel tutmaya çalışıyoruz.


Diğer Hekimler